11) Olomouc

 

Olomouc je krajským universitním městem, významným dopravním uzlem, má více než 100.000 obyvatel. Po Praze je druhou největší památkovou rezervací v ČR. 

AC Olomouc je misijní stanicí sboru AC Prostějov. Sbor má cca 30 členů.  Úzce spolupracujeme s organizací pro integraci a vzdělávání cizinců Žebřík, společně pořádáme řadu akcí pro veřejnost, které mají misijní zaměření. Spolupracujeme s křesťanskou organizací pro práci s dětmi Royal Rangers.  Starší sboru Pavel Slepička začal tento rok přednášet na školách v Olomouci i v Prostějově pod záštitou křesťanské organizace  "Nadace mezinárodní potřeby". Snahou je oslovit studenty škol  a získávat je pro mimoškolní křesťanské aktivity. Letos do našeho sboru přibyl misionářský pár z USA, který chce působit na universitě v Olomouci a získávat studenty pro Krista.

Naše vize vychází z našich dosavadních zkušeností. V minulosti jsme již vybudovali porsperující 100-členný sbor, který sídlí ve valstním komplexu budov. Z několika jeho misijních stanic s naší pomocí postupně vyrostly samostatné sbory. Je tedy naší touhou, aby se i misijní stanice v Olomouci, kterou aktuálně spravujeme a kam docházíme, stala co nejdříve samostatným sborem, který získá svoji vlastní budovu. 

Naše kontakty:

vedoucí: Aleš a Dana Navrátilovi,  mobil +420 731 504 302

Olomouc is an expanding city with more than 100.000 inhabitants. It is the regional headquarter and university town. It is also an important railway and highway junction. After Praque Olomouc is the second biggest urban conservation area in the Czech Republic. 

The church in Olomouc has about 30 members. We have bought a roomy building for our church in Prostějov, where the organisation for foreingners integration and education called   Žebřík works. In our naroww coperation with that organisation we give a number of mission oriented public events.  The mission station in Olomouc has a narrow cooperation with Royal Rangers, which is the Christian mision oriented organisation for children and youth ministry. This year under the auspices of the Christian organisation International needs  our elder Pavel Slepička has become to give lectures at schools in Olomouc and v Prostějov. We attempt to address the students and attract them for outschool Christian activities through which it may become possible to attract them for the church in future. This year the missionary couple form the USA has come to our church.  They want to work at the University in Olomouc and in cooperation with us to win the students for Christ.

Our vision comes from our experience up to now. In past we built up a going 100 member church locared in its own premises. With our help several of its mission stations developed into independent churches. That is why our desire is that our mission station in Olomouc , whoch we attend and look after now becomes the independent church and obtains its own building as soon as possible. 

Our contact:

Leaders: Aleš and Dana Navrátil,  mobil +420 731 504 302