Informace o nás

Projekt NOE je připraven ve spolupráci s Apoštolskou církví Vyškov, Jihomoravskou oblastí AC v  ČR a anglickou organizací NLI (Next Level International).

Cílem projektu je založení nových sborů či přebudování stacice / diaspory ve funkční sbor. 

Projekt je přednostně zaměřen na Jižní Moravu.

Délka projektu ve spoluprácí s NLI bude 4-5 let.

Bližší info o projektu a podmínkách v prezentaci - Projekt NOE.