Oreste Pompetti

Oreste je pastor církve zaměřené na misii a učednictví. Vede 5 let církev Živá voda, to je malá církev v Melbourne v Austrálii. Je šťastně ženatý s Kathy a mají tři skvělé dcery, Oreste s nimi rád tráví volný čas. Je to člověk, který miluje svou službu dokonce i tehdy, když  má v životě problémy, protože věří, že Ježíše člověka mění, pokud ho následuje.  Dříve pracoval v oblasti financí ve vedení v neziskových organizacích a ve veřejném sektoru.
 
------------------------
 

Oreste is the pastor of an established congregation intent on seeing it replanted and revitalized in its mission to make disciples. He has been leading Living Water Community Church, a small congregation located in Melbourne Australia, for the past five years. Happily married to Kathy with three amazing daughters, Oreste enjoys spending time with them.  He is a man who loves to serve and celebrate even when the circumstances of life are difficult; because trusting and following Jesus changes you to be that way. He has previously worked in finance and management roles in not-for-profit organisations and the public sector.