Kameel Majdali

Rev. Kameel Majdali, PhD vyrůstal v Los Angelos (Kalifornie), uvěřil jako teenager, a po absolvování vysoké školy odešel studovat na Blízký východ. Jeho první kázání bylo na hoře Sion. Má úžasnou schopnost přinést na světlo Boží slovo způsobem, který vás hluboce ovlivní. Jako zkušený učitele Bible, vyučil již více než 100 služebníků pro službu skrze Ducha svatého. Kameel teď káže a vyučuje po celém světě. Založil organizaci  "Učte všecky národy" (TAN), a to v roce 2004 v Australském Melbourne. TAN je globální Biblický institut s prorockým zaměřením. Kameel je dynamický kazatel a učitel, futurista, který věří v neomylnost Bible. Vydal pět knih a je pravidelným hostem rozhlasového programu v Melbourne s názvem 'On the Rock ".

Ve svém vyučování se často zaměřuje na témata: štědrost, víra, osobní rozvoj charakteru, vedení a dary Ducha svatého.

------------------------------

Rev. Kameel Majdali, PhD grew up in Los Angelos California, he came to faith as a teenager, and after graduating college went to the Middle East to study. It was here that he preached his first sermon on Mount Zion. He has an amazing ability to bring to light the Word in a way that will deeply impact you. As an experienced Bible teacher, he has trained 100's of people for Spirit-filled ministry. Kameel now preaches and teaches all over the world. He began Teach All Nations (TAN) Inc in 2004, and is based in Melbourne, Australia. TAN is a global Bible teaching ministry with a prophetic edge, Kameel is a dynamic preacher and teacher, a futurist who believes in the inerrancy of the Bible. He has published five books and hosts a radio program in Melbourne called 'On the Rock'.

He specializes in generosity, faith, personal character development, leadership and gifts of the Holy Spirit.