Materiály

Zde naleznete různé pomůcky, vyučující materiály, ankety apod.
 
 
1) Zakládání nového sboru (2013) Drew B. - scripta - PDF
2) Duchovní dary a schopnosti - test - PDF
3) 13 základních charakteristik zakladatele sboru - test - PDF