7. ZÁŘÍ 2019 | 9:00 - 18:00
místo:  KC NADĚJE  | Bučovice-Vícemilice 132 | Urbáškova 132
 
hlavní téma: KONFERENCE O CHVÁLÁCH 

hosté konference: Steve Wyndham & Jiří Pospíšil & další vedoucí

Přihláška: hlaste se do 1. září  přes webový formulář 

Cena konferecne: na konferenci proběhne sbírka na pokrytí nákladů

 
V roce 2019 jsme připravili následující akce:

Již proběhlé konference:

 

  

 
   
    
    
    
Sledujte audio a foto záznamy z konferencí.

Vítejte na našem webu

Tento web je vytvořen v rámci Projektu zakládání nových sborů na Jižní Moravě (viz Nové sbory na JM). V roce 2013 jsme vstoupili do spolupráce s anglickou misijní organizací NLI (Next Level International) a začali plánovat projekt, který by měl pomoci v této oblasti. Na srdci mi leží vize "33 nový sborů na JM za 10 let". Věřím, že projekt NOE bude významnou pomocí pro naplnění této vize. Naše základní hodnoty / motta:

  • co je zdravé, to roste
  • zakládáme sbory,  které zakládají nové sbory
  • CÍL    VÁŠEŇ    POVZBUZENÍ 
Za Projekt NOE - Jirka Pospíšil, vedoucí projektu

projekt NOE

Jiří a Dagmar Pospíšilovi
Družstevní 22
683 23 Ivanovice na Hané
+420 739 600 008 poj@centrum.cz