1) Kojetín

   Kojetín je malé město nedaleko Přerova a Kroměříže. Žije v něm cca 6500 obyvatel. Leží na pravém břehu řeky Moravy na důležité  dopravní křižovatce. Ve zhruba hodinové vzdálenosti jsou dostupná krajská města jako Brno, Olomouc, Ostrava a Zlín. Věříme, že Kojetín je strategickým místem pro Boží práci. Na začátku roku 2014 se začali  s pomocí členů Apoštolské církve Vyškov scházet na skupince. Je  jejich touhou, aby se v roce 2015 začaly pořádat veřejné bohoslužby. Tým vedoucích v Kojetíně tvoří Davisovi, Jana Blowersová a Viktor Baláž (pastor AC Vyškov).

 

 

   Jay a Karolína Davisovi mají dvě dcery, Lucii a Miu. V Kojetíně bydlí 6 let a cítí se na tomto místě povoláni založit místní sbor. Po svatbě v roce 2007 se modlili, aby je Bůh poslal do města, ve kterém není mnoho věřících a potřebuje sbor. Následovali Boží vedení do Kojetína, kde se od té doby snaží vybudovat základy sboru.

   Jana Blowersová je vdaná a má dvě děti – Joel (15) a Johanka (13). Býdlí v Kojetíně už 13 let.

   Kojetin is a small town of 6,500 people near the cities of Prerov and Kromeriz. It lies next to the Morava river and serves as sort of a crossroads. Within a one hour drive in almost every direction it is possible to reach a city that serves as a regional center (Brno, Olomouc, Ostrava, and Zlin). We believe that Kojetin is a strategic place for God's work. With the help of members from the Apostolic Church in Vyskov, we started a small group at the beginning of 2014. It is our hope to start having public worship meetings in 2015. The leadership team in Kojetin consists of the Davises, Jana Blowersova, and Viktor Balaz (pastor of AC Vyskov).

 

   Jay and Karolina Davis have two daughters, Lucie and Mia. They have lived in Kojetin for 6 years and feel called by God to establish a church there. After their wedding in 2007, they prayed that God would send them to a town with very few believers that needed a church. They followed God's leading to Kojetin and have been working to build a foundation there.

   Jana Blowersova is married with two children – Joel (15) and Johanka (13). They have lived in Kojetín 13 years.