2) Ivanovice na Hané

Ivanovice na Hané jsou město s cca 2.000 obyvateli. Má již tisíciletou historii. Leží východně 10 km od Vyškova.  Na tomto místě  jsme začali pracovat od "O". Já (Jiří Pospíšil) s manželkou Dagmar a její maminkou jsme se se přistěhovali v roce 2007. Z úvodu jsme začali domácí skupinky a to každý týden a následně nedělní bohoslužby jednou měsíčně.

V současnosti se scházíme na Staré radnici, kde máme pronajatou místnost a opravujeme místní synagogu, kterou máme v 10-ti letém pronájmu od církve husitské.

Schází se nás okolo 10-20 lidí, vytvořili jsme tým vedení, který se schází 1-krát měsíčně ve složení (Jirka Pospíšil, Dáša Pospíšilová, Jarka Konečná, Emil KOnečný, Bohumir Novotný a Jana Blowersová).

Věříme, že synagoga je určitým klíčem k lidem v Ivanovicích, proto se těšíme, až bude opravena a budeme se v ní scházet přes celý rok. V součanosti budujeme sociální zařízení a uvažujeme o opravě střechy, omítek, výměně oken a dveří a zavedení topného systému (potřebujeme získat cca ještě 2.000.000,-Kč. V tomto roce jsme získali 40.000,-Kč od města a 150.000,-Kč od Jihomoravského kraje a máme vybráno od členů a drobných dárců cca 40.000,-Kč).

vedoucí: Jiří a Dagmar Pospíšilovi
mobil +420 739 600 008, acivanovice@gmail.com

Ivanovice na Hané is a town with about 2,000 inhabitants. It has been a thousand years of history. It is located 10 km east of Vyškov. At this point we started the work from "Zero". I (Jiří Pospíšil) and my wife Dagmar with her mother, we moved there in 2007. From the beginning we started a home group every week and then Sunday services once a month. 
 
 
Now we meet at the Old Town Hall, where we rented a room. We are repairing local synagogue which we have the ten-year lease from the Hussite Church.
 
We meet in the number of about 10 to 20 people, we created leadership team, which meets monthly (Jiri & Dasa Pospisilova, Jarka & Emil Konecny, Bohumir Novotny and Jana Blowersova). 
 
We believe that the synagogue is the key to some people in Ivanovice, we look forward to be repaired and we will meet there throughout the year. In the present we are building a social facilities and are considering repairing roofs, facades, replacing windows and doors and the implementation the heating system (still need to get about czk 2,000,000. This year, we received czk 40,000 from the town and CZK 150,000 from South Moravian Region and we chose from members and from small donors of aboput  CZK 40,000). 
 
 
 
 
Leader: George and Dagmar Pospíšilovi phone +420 739 600 008, acivanovice@gmail.com