5) Bučovice

 

Bučovice jsou malé město s cca 5000 obyvateli.  Máme pěkné náměstí, zámek. Sbor AC má okolo 30 členů plus 15 dětí. 

Byli jsme založeni Vyškovským sborem AC. Soustředíme se na práci s mládeží a s dětmi. Dáváme důraz na zapojení všech lidí do služby. LIdé mají v našem sboru rádi chvály a neformální obecenství. 

Chceme být sborem, který je ve městě známý - zvláště radostí a milostí. Chceme spolupracovat s vedením města a chceme být pro lidi požehnáním. 

Naše kontakty:

vedoucí: Jiří a Dáša Pospíšilovi,  mobil +420 739 600 008 

Bučovice is a small town with about 5.000 inhabitants. We have a nice square and the castle. The church has about 30 members and 15 children. 
The Church originated by Vyškov Church. We focus on the involvement of all people in the service. People in our church like praise and informal felowship. 
We want to be a body, that is in a known, especially by the joy and grace. We will work with the leadership of the city and be a blessing to people in a wide area.
 
Our Contacts:
Leaders: Jiří a Dáša Pospíšil,  mobil +420 739 600 008