9) Třeboň

Město Třeboň je malé lázeňské městečko nedaleko Č. Budějovic. Žije v něm 9.000 obyvatel. Pracovat jsme v něm začali v roce 2013 velkou evangelizační akcí ve spolupráci se mladými misionáři z Norska. Od té doby se scházíme v místním kině Světozor jednou za 14 dní. Naše bohoslužby pravidelně navštěvuje  kolem 12 lidí z Třeboně a okolí. Na bohoslužby však jezdí i skupina 15  služebníků z našeho sboru a jsou připraveni věnovat se těm, kteří přijdou. Ve stejné době třeboňského shromáždění probíhá v tělocvičně místní školy dětský klub Awana.  V současné době  jej navštěvují 4. místní děti.  Třeboňskou Awanu však vždy doplní pár dětí z Č. Budějovického sboru, které rády jezdí s námi.  Do třeboňského projektu zakládání sboru který jsme nazvali Církev otevřených dveří se zapojuje velká část Č. Budějovického sboru. Vizí projektu je heslo, že sbor zakládá sbor. Tento sbor chceme budovat jako srozumitelné a kulturně relevantní  společenství. Jednou za rok pořádáme velké evangelizační tažení s programy zaměřenými na děti, rodiny, mládež. Přes rok pak organizujeme přednášky, koncerty a promítání. Založili jsme dvě domácí skupinky. Jednu v Třeboni kterou navštěvuje zatím jedna starší sestra. A druhou v Rapšachu  kde žije početná romská rodina.  Tento rok  jsme se začali modlit za práci  ještě v jednom městečku, které se jmenuje Suchdol nad Lužnicí. Žije zde silná Rómská komunita, kterou bychom rádi oslovili.

Vedoucími projektu jsou:

  • Č. Budějovický pastor  Petr Škopek  45 let. 3 děti ve věku  16 až 21 let   22 let ve službě
  • Čerstvý student Biblické školy  Ota faldyna.  27 let, několik měsíců ženatý
  • Vedoucí Awana klubu je Jaroslav Tůma 40 let 20 let praxe v práci s dětmi
  • https://actrebon.krestan.org

Na programu se podílí  Česko-Budějovická worship kapela Heart beat.

The town of Třeboň is a small country town located nearby the city of České Budějovice. It populates 9000 inhabitants. We started our mission work there in summer 2013 with big campaign in cooperation with Jesus Revolution group from Norway. This time hence we have been serving Sunday ceremonies every second week in local cinema. Our Sunday ceremonies are being regulaly visited by twelve people on average from Třeboň and neighbourhood. 

Fifteen people from our church are participating the ceremony, ready to service the people who visit our ceremony. Simultaneously with the Sunday ceremony Awana games organized by our church are taking place in gymnasium of local elementary school. Four children from Třeboň are visiting Awana games, but the numbers are filled in by member of our fist Awana club in České Budějovice wich are glad to participate. Many members of our church are dedicated to the project of Foundation of new church in Třeboň wich we have called „Církev otevřených Dveří“ (Church of open door). The vision of the project is the idea of a church establishing new church. We want to establish the church as a comprehensible and culturally relevant community. We intend to anually organize a big missionary happening with programme aimed on children, families and youth. We are also organizing talks, concerts and screenings throughout the year. And lastly we started two family groups, one in Třeboň wich is apparently visited by a single local elder sister, and the other one in a village of Rapšach, in a household of big gypsy family. This zdar we have started to pray for work in another town called Suchdol nad Lužnicí. A strong gypsy community dwells there wich we would like to adress.

The leaders of the project are:

  • Preacher from Č. Budějovice Petr Škopek, 45 years, 3 children 16-21 years, 22 years in service
  • Graduate of  missionary and theological colledge Ota Faldyna, 27 years,  married just a few months ago
  • Leader of Awana club Jaroslav Tůma, 40 years, married, 20 years of experience of work with kids

Heart beat worship band from Česko-Budějovice is also participating the programme.